Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

10ο Σκακιστικό Σχολικό Πρωτάθλημα Κρήτης

10 ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (2017)

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης (ΕΣΣΚ) προκηρύσσει το Παγκρήτιο

Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2017, το οποίο αποτελεί προκριματική φάση για το 15 ο Πανελλήνιο

Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα.(2017).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι Παγκρήτιοι Ομαδικοί Σχολικοί Αγώνες θα

διεξαχθούν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στο 2o Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου, 600 μέτρα

νότια του ΠΑ.Γ.Ν.Η. (Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου).

Για να φτάσετε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών πηγαίνετε προς το νοσοκομείο ΠΑ.Γ.ΝΗ.

Φτάνοντας έξω από την κεντρική πόρτα του Νοσοκομείου συνεχίζετε για 200 μέτρα ακόμα και

μπαίνοντας στον κυκλικό κόμβο που θα δείτε πηγαίνετε αριστερά προς Σταυράκια. Προχωράτε για 500

περίπου μέτρα και στη δεξιά πλευρά του δρόμου θα συναντήσετε το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών.

Για την εξυπηρέτηση των αγωνιζόμενων και των συνοδών τους το κυλικείο του Σχολείου θα

παραμείνει ανοιχτό, καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων, με ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνει το Σωματείο Σκακιστική Ακαδημία Γαζίου,

σε συνεργασία με το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, την Ε.Σ.Σ.Κ, και τον Δήμο Ηρακλείου.

Tο σκάκι, σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (σχετική επιστολή

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 132785/Α/Γ4, 19-9- 2013) έχει ενταχθεί στα αθλήματα-αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-που

καλλιεργούνται στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού.

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο Παγκρήτιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα δικαίωμα

συμμετοχής έχουν οι ομάδες των Σχολείων, που θα δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Παρασκευή 3

Μαρτίου 2017, με έγγραφο του Σχολείου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του

Σχολείου, στο οποίο θα αναφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα εκπροσωπήσουν το Σχολείο,

δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και τάξη.

Το κάθε Σχολείο έχει δικαίωμα να δηλώσει αριθμό 3 (τριών) ομάδων, με ελάχιστο αριθμό 4 μαθητών και

μέγιστο αριθμό 6 μαθητών ανά ομάδα και τουλάχιστον 1 κορίτσι ανά ομάδα (που θα αγωνίζεται στην 4 η

σκακιέρα). Είναι προφανές ότι οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένη ομάδα του Σχολείου αγωνίζονται μόνο

στην ομάδα που έχουν δηλωθεί και για κανένα απολύτως λόγο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλη

ομάδα του ίδιου Σχολείου, έστω και αν υπάρχει θέμα στην άλλη ομάδα, όπως μη συμπλήρωση της

βασικής τετράδας ή μη ύπαρξη κοριτσιού κ.λ.π.

Σε κάθε ομάδα θα δηλώνεται ρητά το όνομα και το τηλέφωνο του αρχηγού της κάθε ομάδας, καθώς και

το όνομα αναπληρωτή αρχηγού, με την δέσμευση ότι ο αρχηγός πρέπει οπωσδήποτε να είναι εντός της

δηλωθείσας 6άδας των μαθητών.

Στην δήλωση συμμετοχής που θα αποστείλει το σχολείο, οι μαθητές αναγράφονται υποχρεωτικά με

την σειρά με την οποία θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, δηλαδή 1 η , 2 η , 3 η , 4 η σκακιέρα

(οπωσδήποτε κορίτσι), 1ος αναπληρωματικός και 2 ος αναπληρωματικός.

Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να διευκρινίζεται αν οι μαθητές και οι μαθήτριες του ομαδικού

επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ατομικό των τάξεων τους, στα Παγκρήτια Ατομικά Σχολικά. Αν

δεν υπάρξει τέτοια διευκρίνιση θα θεωρηθεί ότι οι μαθητές δεν επιθυμούν να αγωνιστούν στα

ατομικά των τάξεων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων των Σχολείων όλης της Κρήτης για το Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα

θα γίνουν και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: babistefanatos@gmail.com και stefanatos@gazichess.gr

Για όσους το επιθυμούν εναλλακτικά υπάρχει και το φαξ 2810542560.

6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Α. Οι αγωνιζόμενοι στο Ομαδικό Πρωτάθλημα θα αγωνιστούν με 4μελείς ομάδες, με την υποχρεωτική

παρουσία τουλάχιστον ενός κοριτσιού στην ομάδα, που θα αγωνίζεται στην 4 η σκακιέρα..

Αν είναι μέχρι 6 ομάδες θα παίξουν με σύστημα πουλ (5 αγώνες).

Αν είναι παραπάνω ομάδες θα αγωνιστούν με ελβετικό σύστημα 6 γύρων.

Οι ομάδες Δημοτικών θα παίξουν ξεχωριστό Πρωτάθλημα ενώ οι ομάδες Γυμνασίων και Λυκείων θα

παίξουν σε ενιαίο Πρωτάθλημα.

Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας υποχρεούται 10 λεπτά πριν από κάθε γύρο να δηλώνει γραπτώς την σύνθεση

της ομάδας του στους αρμόδιους για τις συνθέσεις διαιτητές. Στην σύνθεση οι ομάδες θα σημειώνουν

απλώς τα ονόματα των 3 μαθητών (3 πρώτες σκακιέρες) και της 1 μαθήτριας (4 η σκακιέρα) οι οποίοι θα

αγωνίζονται δεσμευτικά με την αρχική σειρά που έχουν δηλωθεί στο έγγραφο δήλωσης συμμετοχής του

Σχολείου. Αν δεν δοθεί γραπτώς η σύνθεση 10 λεπτά πριν από την έναρξη του γύρου, η ομάδα

υποχρεωτικά θα αγωνίζεται με την σύνθεση του προηγούμενου γύρου.

7.ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Οι αγώνες, στο Παγκρήτιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα, θα διεξαχθούν με

ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της

παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει

ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης.

8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Α. Ομαδικό Πρωτάθλημα

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 Άφιξη συμμετεχόντων - Επιβεβαίωση συμμετοχών 09:30-10.30

-//- -//- Τελετή Έναρξης 10:40

-//- -//- 1 ος – 6 ος γύρος Ομαδικού Σχολικού 10.45-17.00

-//- -//- Τελετή Λήξης - Απονομές επάθλων 17.30

9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Οι Διαιτητές των Αγώνων θα οριστούν από την ΤΕΔ Κρήτης, η οποία θα αποδεχθεί

μερικώς ή πλήρως την πρόταση των Διοργανωτών.

10.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 15 λεπτά μετά τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για

την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της Διοργάνωσης που θα οριστεί πριν την

έναρξη των αγώνων και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και

μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις θα γίνονται με το εγκεκριμένο από την FIDE πρόγραμμα

κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις σε θέματα κληρώσεων.

11.ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Διευκρινίζεται ρητά ότι ισχλυουν οι

κανονισμοί γρήγορου σκακιού της FIDE με την διαφοροποίηση ότι «ποινή μηδενισμού για

αντικανονική κίνηση επιβάλλεται στην περίπτωση που κάποιος από τους αντιπάλους

πραγματοποιήσει 2 αντικανονικές κινήσεις (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 20/12/2014).

12.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Ομαδικό Σχολικό πρωτάθλημα ισχύουν τα εξής:.

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.

(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ: Από τους αγωνιζόμενους στο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα δικαίωμα

πρόκρισης, για ομαδικό και μέσω αυτού στο Παγκρήτιο Ατομικό Σχολικό, έχουν δικαίωμα μόνο όσοι

αγωνίζονται με την ομάδα τους (τουλάχιστον 1 γύρο) και όχι αυτοί που απλά αναφέρονται στην σύνθεση

της ομάδας.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί να προκριθεί κάποιος, μέσω Ομαδικού, αν δεν αγωνιστεί η ομάδα

του κανονικά και προκριθεί στο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα.

14.ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ: Από τους αγωνιζόμενους στο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα θα

προκριθούν για τους Πανελλήνιους Σχολικούς 10 Σχολεία (με περιορισμό μέχρι 2 ομάδες από ένα

σχολείο). Η τυχόν πρόκριση 2 ομάδων από το ίδιο Σχολείο σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές προκρίνονται

και θα αγωνιστούν στα Πανελλήνια με τις ίδιες συνθέσεις που αγωνίστηκαν στα Παγκρήτια Ομαδικά

Σχολικά.

Η κατανομή των προκρίσεων ορίζεται στις πρώτες 7 ομάδες της τελικής κατάταξης Δημοτικών

Σχολείων και στις 3 πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης Γυμνασίων. Αν υπάρξει ζήτημα με την

τυχόν συμμετοχή περισσότερων από την μια βαθμίδα αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με νέα απόφαση του Δ.Σ.

και εφόσον δεν υπάρχει ο προαναφερθείς αριθμός στην άλλη βαθμίδα. Η πράξη εξάλλου έχει δείξει ότι

ποτέ δεν έχει συμμετάσχει ο δικαιούμενος αριθμός των 10 ομάδων από την Κρήτη.

Διευκρινίζεται ότι οι ομάδες Λυκείων που θα αγωνιστούν στο Παγκρήτιο Ομαδικό Πρωτάθλημα

προκρίνονται ελεύθερα, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, για το Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα

και κατ’ επέκταση οι μαθητές που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν και

στο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΕΝΩΝ: Για να αποφευχθούν ελλείψεις συμμετοχών στους Πανελλήνιους

Σχολικούς, οι προκρινόμενες ομάδες και οι τρεις επόμενες από αυτές θα δηλώσουν σε σχετική

κατάσταση, λίγο πριν τη λήξη των αγώνων, τα τηλέφωνα τους, σταθερό και κινητό, για να υπάρξει

συνεννόηση για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στο Λουτράκι Κορινθίας, από

8-10 Απριλίου 2017.

Θα υπάρξει μια αρχική αποδοχή στο Ηράκλειο και η αποδοχή αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί, στον

Έφορο Αγώνων της ΕΣΣΚ Στεφανάτο Χαράλαμπο, με email (στο stefanatos@gazichess.gr και στο

babisstefanatos@gmail.com ), μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

16.ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Στο Παγκρήτιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα, κύπελλο & μετάλλια θα πάρουν η

1 η , 2 η και 3 η ομάδα από τις ομάδες των Δημοτικών Σχολείων αλλά και από τις ομάδες Γυμνασίων και

Λυκείων.

Όλοι οι μαθητές που θα αγωνιστούν θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα.

17.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Η μετακίνηση των συμμετεχόντων, των μαθητών και των

συνοδών τους, για να φτάσουν στο χώρο των Αγώνων, θα γίνει με δικά τους μέσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διοργανωτές ενημερώνουν τους γονείς ότι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την

επιτήρηση των αγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκτός του χώρου αγώνων.

18.ΓΕΝΙΚΑ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς

της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Μπάμπης Στεφανάτος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κρήτη - Γνώρισε τον τόπο σου

 
33o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Πλατεία Δειλινών, Ηράκλειο, 2810251505 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης